http://WWW.BUSTRUCKMARKETS.COM
BUSTRUCKMARKET 566aa63a9ec6680198d1deca False 3791 30
OK
background image not found
Updates
update image not found
टाटा मॅजिक विंगर विकणे आहे उत्कृष्ट कंडीशन मधील टाटा मॅजिक विंगर विकण्यासाठी उपलब्ध आहे. संपूर्ण माहिती खालीलप्रमाणे : मेक : टाटा मोटर्स कंपनी, मॉडेल : ६ डिसेंबर २०१२, (खाजगी)प्रायव्हेट, वन टाईम आर.टी.ओ. टॅक्स, आर.टी.ओ. रत्नागिरी पासिंग, नविन सीट्स, फक्त ६२००० किमी रनिंग, नविन टायर , नवीन ईन्शुरन्स, सर्व कागदपत्रे उपलब्ध, लोन सुविधा उपलब्ध.. वरील सर्व सुविधेसह परिपूर्ण टाटा मॅजिक विंगर विकणे आहे त्वरा करा......संपर्क करिता फोन नं: ८६२५८७२८७२ , इमेल : info@bustruckmarket.com , आमचा पत्ता : बस ट्रक मार्केट, सर्वे नं १६, शॉप नं ११, मंगलमुर्ती कॉम्प्लेक्स, डेक्कन होंडा शोरूम जवळ, पुणे – सातारा रोड, धनकवडी , पुणे ४११०४३ वेळ : स. ९.३० ते सं. ६.३० वेबसाईट :www.bustruckmarket.com
Tags:
http://WWW.BUSTRUCKMARKETS.COM/latest-update/-/3778
2 3
false