http://WWW.BUSTRUCKMARKETS.COM
BUSTRUCKMARKET 566aa63a9ec6680198d1deca False 3791 30
OK
background image not found
Updates
update image not found
स्वराज मझदा स्कुल बस विकणे आहे. उत्कृष्ट कंडीशन मधील आयशर स्कायलाइन बस विकण्यासाठी उपलब्ध आहे. संपूर्ण माहिती खालीलप्रमाणे : मेक : स्वराज मझदा लिमिटेड, मॉडेल : जुलै २०१३, ३३ सिटर, पुणे पासिंग, फक्त ६०००० किमी र्ंनिंग. नवीन इन्शुरंन्स, सर्व कागदपत्रे उपलब्ध, लोन सुविधा उपलब्ध... वरील सर्व सुवेधेसह स्वराज मजदा स्कुल बस विकणे आहे... त्वरा करा......संपर्क करिता फोन नं: ८६२५८७२८७२, ०२०४१२६५१११ इमेल : info@bustruckmarket.com आमचा पत्ता : बस ट्रक मार्केट, सर्वे नं १६, शॉप नं ११, मंगलमुर्ती कॉम्प्लेक्स, डेक्कन होंडा शोरूम जवळ, पुणे – सातारा रोड, धनकवडी , पुणे ४११०४३ वेळ : स. ९.३० ते सं. ६.३० वेबसाईट :www.bustruckmarket.com
Tags:
info
http://WWW.BUSTRUCKMARKETS.COM/latest-update/-/3772
2 3
false